02 Skomakerhølen

Denne hølen er i hvert fall 15 meter dyp og det står alltid fisk her.

Imidlertid er det nok lettere å få ”tak på” fisken i nedkant av hølen hvor det blir grunnere. Renna ut av hølen går på østsiden. Det er mulig å fiske med flue på en kort strekning her på lite vann. Man vader da ut på grunna fra vest. For øvrig er dette området best egnet for fiske fra båt.

  • Bruk av båt er kun tillatt i båtsoner
  • Bruk av motor er ikke tillatt på Brufossfisket strekning
Skomakerhølen
Adkomst

Det opparbeidet egen sti til fiskeplass ved skilt plassert ved garasje.