01 Halsberga

Fylkesdelet mellom Buskerud og Vestfold går her. Halsberga består av to skjær som deler Lågen i tre løp. Fisken går normalt både i det østre og vestre løpet for uten ved liten vannstand da kun det vestre løpet fører fisk.

Viktig informasjon!
Vest siden av lågen blir benyttet til innmarksbeiter! Siden gården nå er tilbakeført til gårdsdyr med tilhørende innmarks beiter er det dessverre ikke tilgjengelige stier gjennom denne eiendommen. Vi henstiller derfor til bruk av båt for fiske eller adkomst til skjæret i området. Og ber om at områdene i forkant av huset ikke benyttes!

Det vestre løpet er 1-3 m dypt (for uten et dypere hull inntil nedkant av skjæret) og fint å fiske med flue. Området preges av større og mindre steiner som gir gode standplasser for laksen, men pass opp ved vading! Det er fin fluestrøm til nedre kant av skjæret. Så følger et område mindre strøm før det igjen drar på rett ut for berget ned for uthuset. Totalt er fiskbar strekning ca 100 m. Videre nedover østsiden fiskes lettest fra båt, både med mark og sluk.

Det er også mulig med fluefiske fra østsiden oppstrøms Halsberga, helt øverst på valdet. Man kjører da ned en grusvei ved boligfeltet helt sør i Hvittingfoss. Veien er merket med blå påler. Fra parkeringsplassen går det videre en sti ned til Lågen, ca 5 min gange. Her presses hovedstrømmen over mot øst, slik at det er gode fiskeforhold helt oppunder land. Dybden er fra 1-2,5 m. Bunnen veksler mellom leire og gytegrus. Nettopp p.g.a. at området nyttes til gyting er dette et interessesant fiskeområde spesielt seint på sesongen. P.g.a. stedvis glatte leirbanker, henstilles til forsiktig vading! Man får nok best utbytte av dette området, om man behersker spey-kast.

Halsberga