Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Klart
24 °C
ØSØ
4.9 m/s
n/am3
03:26
16:10
09:55
22:10

Otra er lakseførende ca 15 kilometer opp til Vigelandsfossen. Elva er delt i fem hovedsoner (A soner) og tre av disse er delt i undersoner (B og C soner). Elva er forholdsvis brei og det er mulighet for båtfiske i sone 1 og 2. Det selges årskort og dagskort i alle A soner.  B og C soner er dagskortsoner med antallsbegrensning. Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks og 2 sjøørret pr. fisker pr. fiskedøgn. Med laks menes også smålaks (svele / tert).  Sesongkvote er maks 50 kg laks. Fisket skal avsluttes for dagen når to laks eller er avlivet.

Fiskere anmodes om å gjenutsette gytefarget stor holaks.

Du kan laste ned en pdf over fiskeområdene. PDF iconotra_laxefiskelag_fiskekart_2018.pdf