Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
76.4m3
04:06
16:37
10:27
22:32

Om Mandalselva Vald-og soneoversikt

Fiskerkort og soner

PDF icon mandalselva_2018_infobrosjyre_web.pdf

RAPPORTER FANGST HER

Oversikt over ledig soner finner du her.

Fisketilbudet i den lakseførende delen av Mandalselva er delt inn 4 hovedsoner. I sone 1og 3 dekker ett kort hele sonen. Fisketilbudet i sone 2 består av tilsammen 32 delsoner og i 23 av disse er kortsalget begrenset. Sone 4 består av en hovedsone fra dam Manflå til Kavfossen og Kosåna, samt 6 nye delsoner som åpnet i 2017. Delsoner i sone 2 og 4 betegnes med stedsnavn knyttet til der de ligger.  Mandalselva Øvre Holum selger egne kort for delsonene Hauge, Holmesland og Øvre Nøding i delsone 2. Disse kjøpes på INatur, eller hos Møll bensin.

Våre utsalgssteder selger kort til alle de ovenfor beskrevne sonene i elva. Fiskekortsalget på nett starter 15. februar for alle soner. For sone 1 og 2 starter salget 15.02 hos utsalgsstedene Møll bensin, Intersport Mandal, Sandnes camping og Grønberg sport.  På Marnar Laksesenter (Laudal) og Joker Bjelland starter det ordinære kortsalget for laksefisket i sone 3 og 4 i slutten av mai. På nettsalget kan man kjøpe fiskekort for ørret i sone 4 gjeldende fra 01.05 - 31.05.