Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Om Kongsfjordelva Vald-og soneoversikt

Kongsfjordelva er en typisk små- og mellomlakselv, med noe innslag av større laks. 

Elva er ”lettfisket” – laksen viser seg ofte i luftige sprang og er titt og ofte bitevillig. Fiskekulpene er oversiktlige og tilgjengelige. Her er store valgmuligheter for fiske i strie stryk, enkelte dypere kulper eller lange stille elvestrekninger. Elva har blitt kjent for sin gode laksebestand, og i vassdraget er det fluefisket som dominerer.  

Fisket i elva er spektakulært – da en ofte fisker veldig nært og kan se laksen ta flua. Mange fisker med fluer stripende i overflaten eller rene tørrfluer. Fisket skjer derfor hovedsakelig med flyteline og små fluer. For valg av flue bør en ta en titt på https://www.facebook.com/kongsfjordelva.vedverdensende hvor det er mange fluetips.

Kulpene i øvre del av elva er små og strykene lange – og mang en laksefisker har lagt  på sprang etter storlaks nedover strykene. I nedre del er elva noe roligere og kulpene noe større.

De siste årene har vært gode fangster, helt opp til 3,8 tonn laks i Kongsfjordelva. Etter at kvoter ble innført har antall laks sluppet fri økt betraktelig de seneste årene. I sesongen 2012 ble 582 av totalt 1374 fangede laks satt ut igjen. Dette er en positiv og god utvikling som viser at elva har mange ansvarlige fiskere.

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening organiserer alt fiske i elva. Her er priser og oversikt.