Fagsamling Flesland

Fagsamling for Norske Lakseelver

Foredragene fra fagsamlingen til Norske Lakseelver den 25/10 2023 er samlet i denne artikkelen.

SigurdToverud
fredag 27.oktober 2023 / 14:11

Programmet finner du her

Foredraget til Bjørn Barlaup (foredrag nr 9) fra NORCE gjøres tilgjengelig senere.

Hva har Norske Lakseelver gjort siden sist? Torfinn Evensen /NL

 

Fiskesesongen 2023 - Pål Mugaas /NL

 

Hvordan nå ut med informasjon til flere rettighetshavere? Pål Mugaas / NL

 

Evaluering av lokal forvaltning etter 10 år - Vegard Heggem / NL

 

Fiskeregler som del av driftsplanen - Harald Endresen / NL

 

Hvordan virker fiskereglene inn på bestanden? Hvordan forutsi effektene av ulike tiltak i forkant av sesongen? Peder Fiske / VRL

 

Hvordan lage gode og forståelige fiskeregler (Pål Mugaas/NL)

 

Raudt lys i Vestland -hva kan vi lære av villaksens og sjøaurens problemer på Vestlandet? Arild Alvsåker, Norheimsund og Steinsdalen Grunneigarlag

 

Hva kan vi gjøre for å redde truede bestander? -Virkemidler og tiltak. – Bjørn Barlaup, NORCE

Foredrag ikke tilgjengelig ennå.

 

Villaksen på kommunekartet – Christian Hagstrøm, Norske Lakseelver og Eiliv Erdal, Nausta Elveeigarlag og Førde Elveeigarlag

 

Pilotprosjekt om sjuk fisk i Mandalselva -Hvordan få til lokal beredskap? – Sigurd Hytterød, Norske Lakseelver