Teksdalselva_08
Forvaltning/Fiskekort

Fiskekort for 2024

For kjøp av fiskekort gå inn på Elveguiden sine nettsider eller via APP på telefon. 

Hanne Sørvik
mandag 30.mai 2022 / 11:32

Kjøp av fiskekort
Fiskekort kjøpes på nettside https://elveguiden.no/no/elv/teksdalselva eller APP på telefon. Fiskedøgn gjelder fra kl.1700 til kl.1200 neste dag. Elva er fredet i tidsrommet fra kl.1200 til 17.00. Det selges 6 kort med tre forskjellige pristyper: Ungdom, Ordinær, Medlem ØBJFF/SJFF. I tillegg disponerer grunneiere og oppsynet 2 kort med samme rettigheter og plikter som øvrige fiskere i elva. Fiskere som har kjøpt kort kan ta med barn under 12 år i elva for opplæringsfiske. Forutsetning er at kortinnehaver ikke selv fisker når barnet fisker. Framleie av fiske og guidevirksomhet er ikke tillatt.

Ørland/Bjugn JFF garanterer ikke for vannføring, eller avkortet sesong og kvote, på grunn av pålagte tiltak etter midtsesongsevaluering 20.juli.
Solgte kort blir ikke refundert.