Teksdalselva_08

Fiskekort for 2022

Nytt av året er at det er inngått avtale med Elveguiden for salg av fiskekort. 

Hanne Sørvik
Mandag 30.mai 2022 / 11:32

Alle fiskere må registrere seg på Elveguiden for kjøp av fiskekort. Kjøp av fiskekort kan også gjøres med hjelp av en app på telefon. Det selges 6 kort, og av disse selges 2 kort til ungdomspris, disse er tilgjengelig for ungdom til kl.16.00 aktuelle dag. Etter dette tidspunkt tilbys kort som ordinære døgnkort. I tillegg disponerer grunneiere og oppsynet 2 kort med samme rettigheter og plikter som øvrige fiskere i elva. Fiskere som har kjøpt kort kan ta med barn under 12 år i elva for opplæringsfiske. Forutsetning er at kortinnehaver ikke selv fisker når barnet fisker. ØBJFF garanterer ikke for vannføring, eller avkortet sesong/kvote, på grunn av pålegg etter midtveisevaluering. 
Solgte kort blir ikke refundert. Framleie av fiske og guidevirksomhet er ikke tillatt.