Forvaltning/Kantvegetasjon

Skjøtsel og pleie av vegetasjon langs bekkekanten

En informasjonsfilm om skjøtsel og pleie av vegetasjon mellom bekk og landbruksareal.

EirikYven
mandag 04.april 2022 / 12:00

En kort gjennomgang av hva som er lov og ikke, grunneiers perspektiver, og effekter av en biologisk funksjonell bekkekant. En film i samarbeid mellom vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget, Statstforvalteren i Oslo og Viken og NJFF, av Jonas Ingstad.