Stamfisk
Foto: Iver Grav Østvang

Stamfiske

Arbeidet med å få laksen tilbake

Hanne Sørvik
Onsdag 07.april 2021 / 12:19

Både i 2019 og i 2020 ble det utført stamfiske i Homla.

Homla_Stamfisk
Det ble gjennomført stamfiske i 2019 og 2020. Her vises frem et flott eksemplar.
Foto: Iver Grav Østvang

Fangsten fra stamfiske ble tatt inn i levende genbank. Det vil så bli plantet ut rogn noen år fremover frem til gytebestandsmålet er oppnådd. 

Fisket vil åpnes når det er et høstbart overskudd i elva