Homla_Slettom-ungfiskundersøkelse i Homla4.JPG
Foto: Lars Slettom

Homla på nett!

Ny nettside for Homla. 

Hanne Sørvik
Onsdag 07.april 2021 / 11:10

Homla har bestemt seg for å benytte seg av Norske lakseelver sitt tilbud om nettside for elva gjennom vår portal. 

Disse nettsidene er under oppbygging, og informasjon vil komme fortløpende.