Fiske i Homla

Homla har vært stengt for fiske siden 2014, men det er god innsats for å åpne elva igjen. 

Informasjon om hvor man kan kjøpe fiskekort kommer her. 
Oversikt i kart over soner og lignende finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Lakseførende strekning i Homla er 5km. Homla har vært stengt for fiske fra 2014, på grunn av en uheldig laksedød i 2018 sannsynligvis på grunn av rotenonbehandling av tjern innenfor nedslagsfeltet. Det ble derfor i 2019 og 2020 utført stamlaksfiske.
I 2019 ble halvparten av innsiget (50laks) tatt som stamfisk for reetablering. 

Åpning av fisket krever et høstbart overskudd utover gytebestandsmålet, og dette ligger nok noen år fram i tid. 

Man kan følge fiskeinnsiget her.

Fiskeregler

Homla er ikke åpen for fiske, og fiskeregler vil bli oppdatert når det åpnes for fiske. 

Ungdomsfiske

Hvordan ungdomsfisket i elva er, blir oppdatert når elva åpnes for fiske. 

Midtsesongevaluering

Midtsesongsevaluering er aktuelt når elva åpnes opp for fisket.