Homla_egg_FotoMariBergerSkjøstad.jpg
Rogn fra Homlalaks. Foto: Mari Berger Skjøstad

Befruktet rogn av Homlalaks er satt ut i elva

Veterinærinstituttet har satt ut befruktet rogn i Homla. Rogna kommer fra stamfisk som ble tatt opp fra Homla høsten 2020.

Hanne Sørvik
mandag 19.april 2021 / 13:35

Innsamlingen av Homlalaks til genbanken ved Haukvik i Heim er fullført som planlagt. Hovedtyngden av genmaterialet vil bli satt tilbake perioden 2025 til 2027.

Veterinærinstituttet har vært i Homla og satt ut overskuddsrogn fra Homlalaksen som ble tatt inn i genbanken ved Haukvik i Heim kommune. I alt er 29 ulike familiegrupper godkjent og vil framover være opphavet til genmaterialet som skal settes tilbake igjen i Homla. Først må yngelen fores opp i genbanken og bli kjønnsmoden. Våren 2024 starter trolig utsetting av mer rogn, men hovedtyngden av produksjonen fra genbanken vil bli satt ut i 2025 til 2027. Malvik jeger- og fiskeforening, Homla elveeierlag og andre interesserte har bidratt aktivt i arbeidet.

Arbeidet med innsamlingen til genbanken og reetableringen av laksebestanden i Homla har gått som planlagt. Det blir interessant å følge med på bestandsutviklingen i årenen som kommmer. Gytebestandsmålet om 250 kilo hunnfisk er en milepæl. Men for at det skal kunne fiskes, må Homla også produsere et overskudd av fisk. Det må være igjen 250 kilo hunnfisk i elva etter at fiskesesongen er over, for at forvaltningen skal være bærekraftig.