Homla_smolt_Foto_Anders Lamberg.jpg

Homla

Elva med lys fremtid

Fremtidens lakseelv i Malvik som før var en smålakseelv, men nå med stadig mer innslag av mellomlaks og storlaks. 

Les mer

Homla er ei tidligere smålakselv i Malvik kommune, som nå også har en del mellomlaks og storlaks. De nedre deler er sentrumsnær og lett tilgjengelig, og eies hovedsaklig av kommunen. De øvre deler er i en trang dal i et område med frivillig vern. Det er godt tilrettelagt med bruer og turstier. Dette er et populært turområde som med fiske vil ha en stor verdi.

Homla har 5km med lakseførende strekning, men har vært stengt for fiske siden 2014. Det foregår et iherdig arbeid med å få reetablere bestanden av laks, som hadde en uheldig laksedød i 2018. Hvert år er det ungfisk og gytefiskregistreringer, og i 2019 og 2020 ble det utført stamlaksefiske hvor stamfisk ble satt inn i levende genbank.

Det har vært bra innsig av gytelaks, men det ventes en liten nedgang 2021 etter laksedøden i 2018 før en ny økning. Det vil bli plantet rogn i endel år framover helt til stammen oppnår et høstbart overskudd. Åpning av fisket krever et høstbart overskudd utover gytebestandsmålet. Ligger noen år fram i tid.

Vil bli noe berørt av E6 utbygging. Det er også en positiv plan for en sidebekk med tanke på sjøørret.