Ripping i elv
Harving med ripper på gravemaskin. Foto: NORCE

Ripping av Suldalslågen - framdrift

Statkraft arbeider med plan for Ripping av bunnen i Suldalslågen. 

KnutHelland
tirsdag 29.september 2020 / 09:50

NORCE skal utarbeide tiltaksplan for ripping i Suldalslågen, hvor videre ripping – hvis alt går som forutsatt – er planlagt fra høsten 2021.

Planen forutsettes klar til våren, som grunnlag for å søke om tillatelse til å gjennomføre tiltak/ripping høsten 2021.

I år gjennomføres oppfølgende undersøkelser på fjorårets forsøksfelter.

 

Drivtelling planlegges gjennomført i høst av NORCE.