Ripping i elv
Harving med ripper på gravemaskin. Foto: NORCE

Ripping

Statkraft planlegger å gjennomføre rippingen fra 1. oktober til 14. oktober. 

Alma Hiim
tirsdag 30.mai 2023 / 19:37

Statkraft har søkt NVE om tillatelse til å endre manøvreringsreglementet i perioden 15. juli til 15. oktober til enten 20m3/sek eller 30m3/sek. Statkraft planlegger å gjennomføre rippingen fra 1. oktober til 14. oktober. 

Statkraft har gitt uttrykk for at de ønsker å unngå å rippe i fiskesesongen. Vi kommer med oppdatering så snart NVE og Statkraft har fattet beslutninger.

 

Suldalslågens forvaltningslag