Smolt
Forvaltning/Kultivering

Smoltutsett 2023

Dette året blir det sett ut ca. 30 000 stk. smolt i motsetnad til pålegget som er på 40 000stk. (jfr. tidlegare orientering om utsortering av fisk med brystfinneslitasje).

mandag 05.juni 2023 / 22:27

Det har vore variabel smoltutvikling, men likevel ei meir homogen gruppe enn det me har sett dei siste åra. Likevel var det omtrent 4 000stk. smolt som ikkje var sjøvassdyktige og som difor har blitt sett rett ut i elvemunninga (30.05.2023) i samråd med fiskehelsetenesta. Dette året blir smoltslepet utført i 1 omgang. Smolten blir slepa ut i 2stk. merder til 2 utsleppspunkt ved Berakvam og det er 4 000stk. PIT-merka smolt i kvar merd. Dette inngår som ein del av undersøking om laksevandring som WindWork Jelsa er pålagd å gjennomføra. Det er forskingsinstituttet Norce som gjennomfører undersøkinga.