Bilde av pukkellaks
Foto: Store Norsk Leksikon

Pukkellaks

Det er per i dag 070821 registrert 49 passeringer av pukkellaks i kameraet på sørsiden av elven. 48 av disse er etter 25.007.21.

Charles Bergesen
lørdag 07.august 2021 / 20:26

Selv om pukkellaksen er registrert i telleren er det ikke sikkert at den har klart å ta seg opp Sandsfossen.

I studio er det ikke registrert pukkellaks.

Det er registret fangst av 10  pukkellaks nedenfor Sandsfossen, ingen ovenfor.

Alle fiskere og grunneiere oppfordres til å rapportere fangst av pukkellaks.