Svalestad Bro
Forvaltning/Undersøkelser

Gyte / Habitatkartlegging i Hellelandsvassdraget

Elveeigarlaget har inngått avtale  med NORCE for kartlegging av Gyte og habitatforholdene i Vassdraget.

NORCE er et anerkjent nasjonalt selskap med spisskompetanse på elver og elvebiologi.

Formålet med kartleggingen er å kunne iverksette målrettede tiltak for å øke produksjonen av laks og sjøørret i den allerede anadromførende del av vassdraget.

I den ikke anadromførende delen vil vi få en rapport som viser potensiale for produksjon av av laks og sjøørret, en rapport som vil bli brukt for å få fjernet vandringshinder.

Dette er et kostbart prosjekt, vi har fått noe støtte fra Miljødirektoratet. Vi har også søkt midler fra fylkeskommunen, samt fra vassdragets to regulanten.

Feltarbeid i uke 26

 

 

 

StaaleSvalestad
Lørdag 20.juni 2020 / 08:32