Forvaltning/Undersøkelser

Gyte & Habitatkartlegging i Hellelandsvassdraget

 

 

 

Elveeigarlaget har sommeren 2020 fått gjennomført en kartlegging av Gyte og habitatannalyse i Hellelandsvassdraget.  Kartlegging og rapport er levert av NORCE. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

 

 

 

NORCE er et anerkjent nasjonalt selskap med spisskompetanse på elver og elvebiologi.

 

 

 

Formålet med kartleggingen er å kunne iverksette målrettede tiltak for å øke produksjonen av laks og sjøørret i den allerede anadromførende del av vassdraget.

 

 

 

I den ikke anadromførende delen ønsker vi å få dokumentert elvas potensiale til produksjon av laks og sjøørret. En dokumentasjon som forhåpentlig vil hjelpe oss å bygge ned vandringshinder.

 

 

 

Dette er et kostbart prosjekt, vi har fått noe støtte fra Miljødirektoratet. Vi har også søkt midler fra fylkeskommunen, samt fra vassdragets to regulanten.

 

 

 

Feltarbeidet ble utført i uke 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StaaleSvalestad
lørdag 20.juni 2020 / 20:32