Lite vann i juvet 13. juli 2018
Elveside/Fiskekort

Viktig info om kortsalget 2019

Nyhetsbrev Dirdalselvas Fellesforvaltning (DF)
Mars 2019 11/3 – 2019 / Oddmund Dirdal

TerjeGilja
søndag 10.mars 2019 / 15:39

 

Innhold:

Velkommen til ny sesong! 
Aktiviteter i DF i desember-mars. 
Åpning av kortsalg, trekning åpningsuken. 
Trekning av sesongkort sone 1-3: 
Bruk av scanatura/minside. 
Nytt i sesongen 2019 (og litt fra 2018) 
Fiskeregler. 
Vilkår for kortkjøp: 

 

Velkommen til ny sesong!

La oss håpe at vi i år får mer vann i elva enn forsidebildet viser. Lenger nede i dette nyhetsbrevet finner du informasjon om kortsalg m.m. Vanskelig å spå hva denne sesongen bringer. I desember 2015 skylte storflommen «Synne» ut mye av gytegrusen i elva, men en eventuell effekt av dette vil vi vel ikke få for fullt før i 2020/21 – da vil vel hovedtyngden av yngel klekket i 2017 komme tilbake til elva som svidder?

I 2017 var det også rekordstore mengder av pukkellaks i elvene i hele Norge, og helt ned til Danmark. Pukkellaksen har en gytesyklus på 2 år, så det blir interessant å se om det samme gjentar seg i år. I Dirdalselva ble det bare rapportert 1 pukkellaks i 2017, så vi slapp heldig fra det.
Minner på at fangstrapportering og skjellprøver er et viktig bidrag til forvaltningen av laksestammen, og oppfordrer alle til å ta prøver av all avlivet fisk. Det er også viktig å rapportere sjøørret, selv om den er liten og gjenutsatt.
Skitt fiske alle sammen J  

 

Pukkellaksen tatt i Dirdalselva i beynnelsen av juli 2017
Pukkellaksen tatt i Dirdalselva i beynnelsen av juli 2017
 

Aktiviteter i DF i desember-mars

Siden desember har det vært ett styremøte i DF, og årsmøte 7 mars.
Hovedfokus her var forberedelse til årsmøte med tilhørende punkter.

Det jobbes videre med planer om å fjerne vandringshindre og ting begynner å
ta form.  I samarbeid med Sira Kvina og Gjesdal Kommune  vil vi forsøke å få utarbeidet en tiltaksplan for biotopforbedrende tiltak i vassdraget og mye av innholdet i denne er diskutert i Fagrådet for Dirdalselva
Her er det mange aktører involvert: Gjesdal kommune, Sira Kvina, NVE, Olje
og Energidepartementet, Klima og Miljø-departementet, Fylkesmannen med flere, så ting tar tid.

Grunnlag for dette, blant annet biologiske undersøkelser, mulige løsninger for laksetrapp m.m er
delvis utredet, så mye er gjort også.

Det jobbes også med å få åpnet innløpet i Litlaåna (ved «Skrothølen»).

Mer info om fremdrift på dette tas med i et fremtidig nyhetsbrev.

 

Innløpet i Litlaåna mai 2016
Innløpet i Litlaåna mai 2016

 

Åpning av kortsalg, trekning åpningsuken.

Som de fleste vel har fått med seg så er det nå, mandag 11 mars, åpnet for påmelding til trekning av åpningsuken.
Påmelding stenges og trekning foretas tirsdag 19 mars kl 12.
Merk at vinnere får tilsendt fiskekort innen fredag 22 mars med kort betalingsfrist (3 dager).

Om kortene ikke blir betalt innen fristen vil disse bli slettet og lagt ut for ordinært salg.

Her kan du huke av de sonene og datoene du er instressert i. Det er ingen begrensninger på antall avhukinger, men ved trekning kan en kun vinne kort i en enkelt sone pr dato. Det er ingen sperrer på hvor mange kort en person kan vinne.
Selve trekningen foregår eletronisk, og utføres av Scanatura.
 

Ordinært kortsalg åpner mandag 1 april kl 18.00

etter samme regler som før (maks 5 kort pr døgn pr kjøper de første 7 dagene av salget).
Dere må selv passe på å ikke kjøpe mer enn 5 kort pr døgn. I fjor gjorde vi en feil og hadde ikke på sperre på 5 kort, og noen benyttet anledningen til å kjøpe mer enn 5, disse ble slettet.
Vi har fått innspill om å nullstille teller kl 18 hver dag i de første dagene av salget slik at en uansett kan gå inn kl 18 og kjøpe inntil 5 kort  uavhengig av når en kjøpte kort forrige døgn. Om det er teknisk mulig (les tid nok) vil dette blir innført (løsning er ikke klar, men Scanatura jobber med saken).
 

Priser er de samme som i fjor: Døgnkort kr 400,- for alle soner hele sesongen med unntak av sone 4 der pris er kr 600,- de første 14 dagene, deretter kr 400,-. I sone 1 er det i tillegg 2 ungdomskort fra 8.juni til 31. august til kr 200.
Det er 4 døgnkort i sone 1,2 og 6. I sone 3 er det 3 døgnkort, og i sone 4 er det 6 døgnkort.

Vi fikk i fjor reaksjoner på at en del kort var solgt før åpning.
Det er reservert i år også. Vi har en regel om at grunneiere kan reservere et visst antall kort til eget og venners fiske (basert på eierandel) før ordinært salg starter.
I år er det forhåndsreservert  ca 150 døgnkort (ca 7,2%) av de totalt 2560 døgnkortene før salget starter.

For de som ikke kjenner elva, så vær klar over at de mest populære sonene blir utsolgt veldig fort, så det gjelder å være klar første april. Det anbefales å sette seg inn i hvordan det virker på forhånd, se neste side. Tips: Du kan «prøvekjøre» løsningen på en annen elv frem til du kommer til betaling, og så kansellere for å se hvordan det gjøres.
Vil også minne om at Dirdalselva er veldig avhengig av nedbør for å ha god nok vannføring, så det er et sjansespill om du «treffer» på gode dager med kortene dine.
 
VIKTIG: Om du har kort fra tidligere som du har glemt å rapportere på vil du ikke få kjøpt nye kort. Les mer om hvordan du kan sjekke dette lenger nede.


 

Trekning av sesongkort sone 1-3:

Trekning ble foretatt i årsmøtet for Dirdal Laksefiske 20 februar. Det var i år totalt 10 kort som skulle fordeles på 38 søkere. Det var noen for sent innkomne søknader, de var ikke med i trekningen. Om vi skulle tatt med disse måtte vi også tatt med de som tok kontakt etter fristen var utløpt for å spørre om de likevel kunne søke, så det hadde bare blitt rot.  Årsmøtet besluttet å gi 4 ekstra ivrige dugnadsdeltakere en ekstra «lapp i hatten», så det ble da totalt 42 navn i listen.
De heldige vinnerene i år ble:

Sone

Navn

1p

Henning Pedersen

1p

Jarle Elnes

1o

Filip Blaauw

1o

Ken Vidar Pedersen

2p

Jan Arve Rygh

2p

Steinar Sandvik

2o

Daniel T Øvstebø

2o

Kjell Ravndal

3p

Ingve Borsheim

3o

Andor Hjelbakk

Vi mottar påmeldinger for neste år fra 1/1 2020, info/påminnelse om dette kommer sannsynligvis i et nyhetsbrev i desember.
 

 

Bruk av scanatura/minside

Når dere skal kjøpe kort anbefales det at dere går inn via www.scanatura.no/minside, og derfra går videre til "webshop":

 

 

Når dere kjøper kort kommer det opp vilkår for kortkjøp som en må akseptere før kjøp blir gjennomført. Vilkårene er gjengitt på siste side.

Før sesongen åpner bør/må dere sjekke ut punktene under, hvis ikke kan dere få problemer når kortsalget starter.

Profil:
Sjekk at alle opplysninger stemmer, legg inn fullt navn.

 

 

Mine Fiskekort:
Sjekk at dere ikke har kort som står urapportert. Hvis dere har det risikerer dere å få feilmelding ved forsøk på nye kortkjøp.

Klikk på kolonneoverskrift (markert gult) for å sortere på feltet "Fangstrapport er levert" (klikk evt en gang til for å sortere motsatt vei), og klikk på registrer fangst om dere har kort det ikke er rapportert på:
 

 

 

Nytt i sesongen 2019 (og litt fra 2018)

I årsmøtene i de forskjellige elveeigerlagene og i DF ble det vedtatt følgende endringer / tiltak for gjennomføring:

Ungdomskort i sone 1:
Dette ble innført som en prøveordning i fjor, og videreføres: Som en prøveordning legges det ut 2 ungdomskort i sone 1 til kr 200,- pr stk etter åpningsuka og ut sesongen. Aldersgrense for ungdomskort er 16 år. (Ungdomskortene kommer i tillegg til de 4 vanlige døgnkortene).
 

Grunneierfiske i sone 1-3 (fra 2018, gjelder også i år):
Der er gjort endringer på regler for bruk av grunneieerkort i sone 1-3. Den viktigste er at de som fisker med grunneierkort nå skal markere dette. Grunneiere selv og oppsyn benytter caps/skilt, og andre (som låner grunneierkort) skal ha gult armbånd el lignende som viser at de benytter grunneierkort.
Det er også definert hva som menes med "vikende" fiske:

Dersom det er mer enn 1 person med betalt kort ved en fiskeplass skal den med grunneierkort avstå fra å fiske den plassen. Unntak fra dette er om de som har betalt kort samtykker i at grunneier kan være med.
Det er bortimot umulig å lage regler for alle konfliktsituasjoner som kan oppstå, og vi oppfordrer alle til å oppføre seg i henhold til Fiskereglenes punkt 9.GENTLEMANNSREGLER.
Brudd på dette skal rapporteres til oppsynet. Dere kan også sende til post@dirdalselva.no

 

Tiltak langs elva:
Etter innspill fra fiskere og grunneiere er det vedtatt å sette av midler til å få utplassert kombinerte søppelstasjoner / skjellprøvestasjoner og informasjonstavler langs elva. Det vil også bli utplassert livbøyer enkelte steder. Takk for gode innspill! Dette skulle vært gjort før sesongstart 2018, men leveranse ble forsinket. Nå er bodene klare, og utplassering vil bli gjennomført i løpet av våren.
 

Navnebytte på kort:
Navnebytte på kort er ikke tillatt. Når kortet er kjøpt gjelder det den fiskeren som står registrert på kortet. Dette er det ingen endring på og årsak er flere, blant annet at systemet ikke tillater det.

Sletting av kort/refusjon av kostnader:
Dette meldte vi inn til Scanatura i fjor, og har nå fått tilbakemelding om at de har besluttet å få dette på plass. Usikkert om det blir klart til sesongen.
Fra nyhetbrev 2018:
I fjor var det stor pågang av fiskere som av forskjellige grunner ikke fikk benyttet kortene de hadde kjøpt, og derfor ville få slettet/refundert kortet. I årsmøtene ble dette tatt opp og følgende vedtak ble gjort:

Dersom det er teknisk mulig innføres det mulighet for å annullere døgnkort som ikke skal benyttes. Dette automatiseres slik at kortkjøpere selv kan annullere kort og få refusjon som under:
Ved avbestilling mer enn 30 dager før fiskedagen refunderes hele beløpet.
Ved avbestilling mellom 30 og 14 dager før fiskedagen refunderes 50% av beløpet.
Ved avbestilling 14 dager eller mindre før fiskedagen refunderes ikke noe.

Dersom elva blir stengt for fiske som følge av midtsesongsevaluering eller andre påvirkninger vil det ikke bli refundert kort.
 

Inntil en løsning er på plass vil vilkår for kortkjøp, nederste linje, fortsatt gjelde:
Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke.
Dersom vi ikke får til den tekniske løsningen vil vi være veldig restriktive med å unntaksvis innvilge sletting av kort, og årsaker som "måtte på vakt", "ble syk", "må reise vekk", og lignende vil uansett ikke være nok.


 

Fiskeregler

Reglene er de samme som i fjor

GJELDENDE FISKEREGLER FOR DIRDALSELVA: https://lakseelver.no/nb/elver/dirdalselva/fishingrules

 

 

Vilkår for kortkjøp:

Vilkårene for kortkjøp (som du får opp ved websalg på scanatura) følger under, med mulige endringer anmerket i kursiv skrift.

Her finnes gjeldende fiskeregler for Dirdalselvahttps://lakseelver.no/nb/elver/dirdalselva/fishingrules

Jeg har lest og godtar gjeldende fiskeregler, og kan under fisket fremvise:

  • Gyldig legitimasjon
  • Gyldig fiskekort for Dirdalselva 
  • Gyldig fiskeravgiftskort
  • Kvittering / stempel / oblat for utført desinfisering av fiskeutstyret

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras eller selges til andre d.v.s at navnebytte på kort ikke er tillatt.

Det er ikke tillatt å kjøpe mer enn 5 kort pr. 24 timer de første 7 salgsdager.
Denne kan bli endret til:
Det er ikke tillatt å kjøpe mer enn 5 kort fra kl 18-18 neste døgn de første 7 salgsdager.

 

Døgnkvoten er 2 laks og gjenutsatt laks regnes med i døgnkvote (gjenutsatt laks under minstemål og vinterstøinger regnes ikke med) Sjøaure er fredet og skal gjenutsettes.

I løpet av uke 28 skal det foretas "Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak". Ved sviktende innsig av laks midtveis i sesongen kan fiske bli regulert med endring av døgnkvote, fiskeredskaper, fisketider. Dersom lakseinnsiget er kritisk lavt kan elva bli stengt for fiske for resten av sesongen

Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke.
Denne kan bli endret til:
Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes etter gjeldende regler.