Elveside/Medlemsinfo

Invitasjon

Anonym
tirsdag 17.september 2019 / 13:13

Lakselv grunneierforening har igjen gleden av å invitere alle sine medlemmer til høstmøte.

Høstmøtet vil finne sted 9. oktober klokken 18 på Lakselv hotell, og Lakselv grunneierforening står for enkel servering.

Sesongen vi har lagt bak oss, tall fra gytefisktellingen og pukkellaks er naturlige temaer for møtet. I tillegg oppdateres dere med annen relevant kunnskap som berører elva vår. Som alltid ønskes det en god dialog og tilbakemeldinger fra våre grunneiere. Er det større temaer dere ønsker belyst, vil jeg kunne gi bedre svar hvis jeg er forberedt, så gi meg gjerne en tilbakemelding i forkant av møtet.

Dere ønskes hjertelig velkommen!