Elveside/Medlemsinfo

Årsmøte

Anonym
søndag 31.mars 2019 / 16:25

Lakselv grunneierforening ønsker med dette å invitere sine medlemmer til årsmøte i Lakselv grunneierforening. Årsmøtet vil i år bli avholdt:

Torsdag 25. april 2019 klokken 18 på Lakselv hotell

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (innen 11. april). Alle medlemmer med betalt medlemskontingent kan stemme på årsmøtet. Medlemmer kan la seg representere ved fullmakt.

Ved gradert stemmegivning stemmes det etter andel i henhold til vedtektene. Sameier kan stemme ved gradert stemmegivning, forutsatt at det foreligger et flertallsvedtak som utpeker hvem som stemmer på vegne av sameiet. Et flertallsvedtak innebærer at over 50 % av sameiets representanter har signert flertallsvedtaket. Lakselv grunneierforening vil stå for servering av mat, kaffe og kake.

Vi gjør oppmerksom på at du som grunneier er ansvarlig for å sørge for at vårt adresseregister er oppdatert. Hvis du er grunneier, men ikke mottar årsmøteinnkallelse, ber vi deg om å ta kontakt.