Sesong 2019 Etne, åpningstider
Forvaltning/Fisketider

Fiskesesong 2019

KurtBirgerHagen
fredag 15.mars 2019 / 12:33

Det vart på Årsmøtet for Etne Elveigarlag vedteke at elvo skal vera ope for fiske.
Opningstider: 15. Juni (00:01) til 15. August (24:00), Fiskedøgnet er frå 18:00 - 17:00