Alle har ansvar for å holde fiskeplassene ryddige. Foto: ALI
Elveside/Natur

Alle har ansvar for å holde fiskeplassene ryddige

Før, under og etter sesongen kreves det en del vedlikehold langs elva. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) minner på at alle som ferdes langs elva har et ansvar for å rydde opp etter seg.

KarianneJohansen
tirsdag 28.mai 2019 / 09:43

Det er mye triveligere å komme til en fiskeplass som er ryddig og i orden. Alle har ansvar for å få en positiv opplevelse ved Altaelva.

For å holde fiskeplassene i orden gjennom sesongen, ber vi fiskerne om å rydde opp etter seg:

* Øl- og brusbokser, glassflasker og korker 

* Aluminiumsfolie og engangsgriller

* Fiskesnører og fiskekroker

* Snus og sigarettsneiper

* Plast- og engangsartikler

ALI har ansvar for gapahuker, utedo og søppelkontainere fra brua i Øvre Alta og oppover elva. Fra brua og nedover er det Alta kommune som har ansvaret for dette!

Ikke kast øl-/brusbokser, folie og engangsgriller på bålet. Foto: ALI
Ikke kast øl-/brusbokser, folie og engangsgriller på bålet. Foto: ALI