Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Heavy rain
5 °C
SV
5.6 m/s
15.2m3
09:53
22:20
03:43
16:09

Vannføring fiskesesongen

Vannføring 10.07 - 30.09

 

 

m3/sek
01.jul 75,00   01.aug 71,70   01.sep 68,30
02.jul 71,70   02.aug 68,30   02.sep 65,01
03.jul 68,30   03.aug 65,01   03.sep 61,68
04.jul 65,01   04.aug 61,68   04.sep 58,35
05.jul 61,68   05.aug 58,35   05.sep 55,02
06.jul 58,35   06.aug 55,02   06.sep 51,69
07.jul 55,02   07.aug 51,69   07.sep 48,36
08.jul 51,69   08.aug 48,36   08.sep 45,03
09.jul 48,36   09.aug 45,03   09.sep 75,00
10.jul 45,03   10.aug 75,00   10.sep 71,70
11.jul 75,00   11.aug 71,70   11.sep 68,30
12.jul 71,70   12.aug 68,30   12.sep 65,01
13.jul 68,30   13.aug 65,01   13.sep 61,68
14.jul 65,01   14.aug 61,68   14.sep 58,35
15.jul 61,68   15.aug 58,35   15.sep 55,02
16.jul 58,35   16.aug 55,02   16.sep 51,69
17.jul 55,02   17.aug 51,69   17.sep 48,36
18.jul 51,69   18.aug 48,36   18.sep 45,03
19.jul 48,36   19.aug 45,03   19.sep 75,00
20.jul 45,03   20.aug 75,00   20.sep 71,70
21.jul 75,00   21.aug 71,70   21.sep 68,30
22.jul 71,70   22.aug 68,30   22.sep 65,01
23.jul 68,30   23.aug 65,01   23.sep 61,68
24.jul 65,01   24.aug 61,68   24.sep 58,35
25.jul 61,68   25.aug 58,35   25.sep 55,02
26.jul 58,35   26.aug 55,02   26.sep 51,69
27.jul 55,02   27.aug 51,69   27.sep 48,36
28.jul 51,69   28.aug 48,36   28.sep 45,03
29.jul 48,36   29.aug 45,03   29.sep 59,00
30.jul 45,03   30.aug 75,00   30.sep 59,00
31.jul 75,00   31.aug 71,70