Kjeksebekken
Strømbremser i kulvert.
Mal for tiltak i elv/Elvetilkoblinger

Utbedring av kulverter

Kulverter, stikkrenner og bruer kan i enkelte tilfeller skape vandringshinder for fisk.

Paal
onsdag 23.mai 2018 / 12:57

Statens Vegvesen har lagd en meget nyttig rapport som kan benyttes i arbeidet med problemkartlegging av sidebekker i vassdraget. Rapporten tar for seg forskjellige hindertyper og utfordringer knyttet til utbedringsprosessen; fra forarbeidet med identifisering av vandringshinder med befaring, samarbeid med forvaltningen og innhenting av tillatelser, prosjektering og gjennomføring. Utbedringstiltak som bygging av terskel, fisketrapp og hvelvkulvert, presenteres i form av eksempler.

statens_vegvesen_rapport_nr_459_-_frie_fiskeveger_2.pdf