Elveside/Sur nedbør

pH logg Otra 2003-2017

JosteinMosby
Torsdag 25.januar 2018 / 08:57

Det har værrt driftet en pH logger på Vigeland fra 2003 til nå. Loggeren driftes av NIVA og er plassert hos og vedlikeholdes av er plassert på Hydro Vigelands Brug AS.

Det ser ut til å ha vært en positiv utvikling på pH, men det er svigninger. Spesielt utsatt er det i sidebekker ved regn om vinteren. Da kan pH falle til under 5. Otra Laxefiskerlag har tatt, og tar vannprøver, f.eks den 24/1 2018 da vi hadde regn og stor snøsmelting fra sidebekker, men generellt også fra lavereliggende områder som dernerer til Otra.

Otra er den eneste av de større elvene på sørlandet som ikke kalkes.

Det skal startes opp kalking av Otra ved Brokke med tanke på å bedre forholdene for Byglandsfjordbleka.

Det jobbes også med prosjekering av kalkdoserer i Høiebekken.