Gytefelt på Ravnås oktober 2018
Elveside/Kultivering

Laks på plass på det nye forbedrede gytefeltet på Ravnås

Det var flere laks på gytefeltet som ble forbredret sommeren 2018. Prosjektet var å fjerne mudder, harve elvebunn, senke gytefelt, utlegging av gytegrus og erosjonssikring. Vi filmet med drone i oktober. Klikk på filmen under og se et kort klipp fra filmingen.

JosteinMosby
tirsdag 13.november 2018 / 22:14

Gytefelt på Ravnås oktober 2018