Gytefisktelling
Forvaltning

Gytefisktelling haust 2019

Oversikt over Gytefisktelling for Suldalslågen

2018 og 2019

KnutHelland
søndag 02.desember 2018 / 15:21

Ved drivtelling i Suldalslågen 19-20. november 2019. ble det registrert 1267 laks og 375 sjøaure. Blant 723 laks som var mulig å observere for merking, var 356 fettfinneklippet (dvs. 49 %). Som i tidligere drivtellinger var det en klar oppkonsentrering av fettfinneklippet fisk på elvestrekningen i nærheten av klekkeriet, men det var også en betydelig andel fettfinneklippet laks i nedre del av vassdraget. Det ble for øvrig observert flere villaks i øvre deler av vassdraget sammenliknet med foregående år.

 

 

Rapport 2018

 

UniMiljø har gjennomført gytefisktellingene i Suldalslågen.

Dei registrerte totalt 1251 laks, fordelt på 304 smålaks, 720 mellomlaks og 227 storlaks.
Av dei som kunne registreres med merke var 44 % fettfinneklippet.

I forhold til tidlegare teljingar observerte UniMiljø i år også ein god del fisk i øvre del av elva.

I 2017 ble det registrert 784 laks.»