Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Partly cloudy
9 °C
NNØ
2.3 m/s
209.7m3
01:15
13:35
07:12
19:28

Fiskebiologisk undersøkjing i Suldalslågen

elektrofiske_i_granvinselva.png

Elektrofiske i Granvinselva
Fotograf Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS søker om tillatelse til bruk av elektrisk fiskeapparat som del av fiskebiologisk undersøkelse i Suldalslågen. Oppdraget er gitt av Statkraft. Det skal gjennomføres innsamling av ungfisk på 10-16 allerede etablert stasjoner i vassdraget. Det skal tas prøver av ca. 300 laks fordelt på hele elvestrekningen for aldersbestemming. Fisk som inngår i materialet og som ikke skal aldersbestemmes, vil bli artsbestemt og lengdemålt og satt tilbake i elven. Innsamlet materiale vil bli aldersbestemt og basert på innsamlet materialet vil det bli utarbeide rapport tilsvarende Rådgivende Biologer rapport 2691. Fisket vil bli gjennomført på i løpet av høsten 2018.

Vedlagt ligg tillatelsen

 

PDF icon fiskeribiologiske_undersakelser_tillatelse_2018.pdf