Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Ukas viktigste nyheter, uke 48 - 2017

Denne uka slapp vi oversikten over fangstsesongen 2017. Tall vi har innhentet viser at det i år ble fanget 15 % flere laks enn tiårsgjennomsnittet. Gitt at tallene er representative for Norge som helhet, ble det 132 000 fantastiske sportsfiskeopplevelser i elvene i 2017.

Lakselva michael_fagergren_112_kg_05.7.jpg

 Michael Fagergren
Michael Fagergren med et av sine bidrag til årets gjenutsettingskonkurranse. En flott holaks på cirka 11 kilo, full av verdifull rogn. Foto: Privat

De økende fangstene i sjølaksefisket er etter vår mening ikke så bra. Her høstes det uten å vite hvilke elver som beskattes, og samfunnsverdien er lav.

I uka har også lederen for Vitenskapelig råd for lakseforskning, Torbjørn Forseth fra Nina, vært helt tydelig på at oppdrettsmerdene må lukkes om man skal få bukt med luseproblemet. Det synes vi er bra. Nina har beregnet at 50 000 laks ikke returnerer fra havet hvert år på grunn av lusa. Når totalestimetet på returnerende laks er ca 450 000, utgjør dette over 10% hvert år.

Norske Lakseelver har, som en oppføging av rapporten om de juridiske problemene med det nye forvaltningsregimet for oppdrett, krevd at både produksjonsområdeforskriften og utkast til forskrift om kapasitetsøkning som Nærings- og Fiskeridepartementet har sendt på høring, må trekkes tilbake.

Sykdommer i oppdrettsnæringen fortsetter å bekymre lakseforvaltere i elvene. I Alta er de bekymret etter at ILA er påvist i fjorden og ber Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ta affære. Vi har fortsatt for lite kunnskap om hvordan sykdommer påvirker villfisk, men alt tilsier at føre-var-prinsippet må benyttes. Les også Åse Helen Garseth sin kunnskapsoppsummering på området.

Om du forresten lurer på hvillke fiskeplasser i Alta som var best i år, kan du sjekke oversikten.

Kalking har bedret vannkvaliteten slik at laksebestandene i 22 vassdrag nå er berget eller reetablert. Overvåkingen viser samtidig at det fortsatt er tilfeller av skadelig forsuring, og at kalkingen derfor må forbedres og dels økes.