Kongsfjordelva
Fast fisk i Kongsfjordelva. I denne fantastiske finnmarkselven fisker du laks i en imponerende fjellnatur.
Norske Lakseelver/Natur

Miljøstipend til villaksen

Finsefondets miljøstipend 2015 er tildelt Norske Lakseelver for prosjektet «Villaksen - en miljøindikator for fjellnaturen i nord».

Paal
fredag 25.september 2015 / 12:55

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av årlige stipendier ønsker fondet å stimulere arbeidet for vern av norsk  fjellnatur. I år går pengene til informasjonsarbeid og skoleaktiviteter rundt en av nøkkelartene i den nordnorske fjellnaturen.

- Vi er veldig glade for den muligheten Finsefondet nå gir oss til å informere om villaksen spesielle stilling som miljøindikator, forteller styremedlem Vidar Skiri, som mottok prisen på vegne av Norske Lakseelver.

Satser på barn og unge

Stipendet, som er på 290 000 kroner, skal gå til utvikling av digitalt og trykt informasjonsmateriell. I tillegg skal skoleungdom opplyses og engasjeres i arbeidet for å bevare villaks, sjøørret og sjørøye gjennom forsknings- og aktivitetsprosjekter i elvene.

- Sammen med naturfaglære skal vi utvikle prosjekter som passer for de forskjellige alderstrinnene. Tanken er at de kan være tverrfaglige, for eksempel som en kombinasjon av naturfag og mattematikk, forklarer Vidar Skiri, som gleder seg til å se barn og unge i aktivitet langs lakseelvene.

- Villaksen har en naturlige plass i norsk fjellnatur, og Finnmark er det viktigste fylket. I de fleste finnmarkselvene finner vi mange av de beste gyte- og oppvekstområdene for laksen oppe på snaufjellet. Eksempelvis kan vi nevne Stabburselva, Vestre-Jakobselv, Kongsfjordelva og Repparfjordelva, forteller Skiri.

Vil ha mer kunnskap

I forbindelse med den planlagte økningen i norsk og russisk oppdrettsindustri i nordområdene, mener Norske Lakseelver det er ekstra viktig med god og forskningsbasert informasjon om mulige konsekvenser for villaksen.

- Laksen er den eneste arten ­- i tillegg til isbjørn - som har en egen internasjonal konvensjon. Trusselbildet både nasjonalt og internasjonalt illustrerer at dette er en nøkkelart i norsk natur som vi må ta vare på, understreker Skiri.

Prisutdelingen fant sted på Finse 1222 den 26. september. Finsefondets styreleder Berit Lein overrakte prisen. Finsefondet har til nå delt ut i overkant av 6 millioner kroner til ulike organisasjoner, lag og privatpersoner som jobber for å ivareta norsk fjellnatur.