Kategori
Desinfisering

Det er satt opp en selvbetjent desinfiseringstasjon samt en egen postkasse for skjellprøver ved Jan Sakshaug sport AS i Stjørdal, Husbyfaret 6, 7505 Stjørdal.

Alle som skal fiske i Stjørdalsvassdraget skal desinfisere i henhold til følgende instruks. 

Instruks for desinfeksjon av fiskeutstyr

Desinfeksjon av fiskeutstyr mot spredning av Gyrodactylus salaris

Hvis fiskeutstyret kommer fra et annet vassdrag er det følgende prosedyre.

  • Dersom alt utstyr er helt tørt er det ikke nødvendig med behandling med Virkon S.
  • Hvis utstyret er fuktig skal det sprøytes med Virkon S, 1% oppløsning, og stå i 15 minutter før det skylles i kaldt vann.                                                                        
  • Les bruksanvisningen på baksiden av posen og følg den.
  • Hvis det kommer forespørsler om desinfeksjon av kajakker eller annet utstyr som kommer fra et annet vassdrag så sendes forespørselen videre til Stjørdalsvassdragets Elveeierlag tlf nr. 991 57 239