Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
30.3m3
11:13
23:41
05:00
17:28

Gjerde laks

Fisketilbyder og Valdeier i Etneelvo.

Fiskekort sone 4-9 i Etneelva.

Telefon: 
470 94 000
Mobil: 
470 94 000
v/ Jakob Sørheim
Gjerde
5590 Etne