Vårmøte

Mål
  • Spredning av informasjon om kommende sesong
Beskrivelse

Årlig møte for laksefiskere, forvaltere og andre som er interesserte. På møtet legges blant annet årets fiskeregler frem samt andre aktiviteter som kan være av interesser.

Møtet avholdes stort sett siste uka i mai.