Skjellprøver av laks

Mål
 • Overvåking av laksebestanden for å se innslag av gener fra oppdrettslaks
skauga
Beskrivelse

All laks som tas i Stjørdalsvassdraget skal det tas skjellprøver av. Veterinærinstituttet​ bruker disse for å se om det er vill- eller oppdrettslaks. Fra skjellene kan man også bruke for å finne alder på laksen, om laksen har gytet før og hvor fort laksen har vokst.

Skjellprøvetaking:

 • Skjellprøven tas i bakkant av ryggfinnen og rett over sidelinjen
 • Det tas ca 30 skjell med tang eller pinsett fordelt på hver side av fisken
 • Skjellprøven oppbevares i skjellkonvolutter. Disse fås av SVEL
 • Husk å fyll ut informasjon om fisken og fiskeren
 • NB! Ikke pakk inn skjellprøven i plast

Hvis du skriver mobilnummeret ditt vil du å en melding med informasjon om laksen du har sendt inn prøver på.

Skjellprøve
Her illustreres hvor på fisken skjellprøvene skal tas. Bildet er hentet fra NINA.

I Stjørdalselva, Forra og Sona ble det i 2018 tatt prøver av ca. 50 % av all avlivet laks. Dette er bra, men vi kan enda bli bli bedre.

Prosjektet er ett sammarbeid med SalMar og er ment for å overvåke andelen oppdrettslaks som kommer inn i Trondheimsfjordene.

Prøvene kan leveres på følgende steder og hentes en gang i uka.

Meråker

 • Renå
 • Meråker brug sitt kontor

Stjørdal

 • Postkassestativet ved kryssing av jernbanen i Flora
 • Lilleflor Camping
 • Hylla/Øverkil
 • Midkil Camping
 • Gapahuk på Kommunevaldet
 • Ersgard Sør
 • Jan Sakshaug Sport