Oppsynsrapport 2020

Beskrivelse

Fra 1. juni frem til 5. juli har minst 25 oppsynsmenn kontrollert fiskere på private vald og SJFF-vald. Disse har totalt kontrollert 128 fiskere. 16 fiskere manglet Stjørdalskortet. Dette ble «ordnet på stedet» OPS. 7 fiskere manglet desinfiseringsattest. Disse fylte vilkårene til ikke å desinfisere grunnet tørt utstyr. OPS.

 

Hele fiskesesongen har vært preget av pandemien. Det har ikke vært så stort fiskepress på elva og i juni og juli var det mye stor laks som ble tatt. Enkelte trakk seg fra oppsynet grunnet smittefaren. Det var forståelig, da FHI godkjente laksefiske som karantene.

De mest graverende overtredelsene var at det ble fisket med garn i Meråker. I et tilfelle ble det funnet et garn med laks i. Forholdet ble anmeldt til politiet.

På de kontrollene som ble gjort i Meråker var det svært få eller ingen fiskere som ble påtruffet. Det var mistanke om at fiskerne varslet hverandre på mobiltelefon.

Fiskeoppsynet ble tatt godt i mot av fiskerne. Det ble brukt mye tid på å bistå med kjøp av Stjørdalskortet og betaling av manglende fisketrygd.  Dette kunne vært unngått ved bedre informasjon fra de store utleierne.