Håndtering ved fang og slipp

Mål
  • Informere om viktigheten med korrekt håndtering av laks ved fang og slipp
Beskrivelse

Hold fisken i vannet mens det tas bilde!

Last ned som pdf for utskrift.

Fisk som blir håndtert etter anbefalte retningslinjer har høy sannsynlighet for å overleve etter gjenutsetting.
Fiskere og elveeiere har et ansvar for riktig tilbakesetting.

Bilder og videoer som legges ut på laksebørser og sosiale medier gir et inntrykk av hvordan dette ansvaret ivaretas, og det er derfor svært viktig at disse bildene og videoene reflekterer en god praksis.

Det er anbefalt at fisk som skal tilbakesettes ikke løftes ut av vannet, men holdes under kontroll i en håv eller av en medhjelper mens fisken avkrokes og evt. lengdemåles før den avbildes. 

SVEL Hold fisken i vannet