Gjenkjenning av laks

Mål
  • Gi tydelig informasjon om hvordan gjenkjenne villaks
Beskrivelse

Last ned hele guiden som pdf.

Nygått villaks

Villaks

Nygått laks er vanligvis sølvblank, i god kondisjon og av topp matkvalitet. Skjellene er løse og fisken kan lett skades. Det er liten forskjell på ny gåtte hanner og hunner, men hannene kan ha en liten krok på underkjeven. Eventuelle lakselus vil falle av etter noen få dager i elva.

Vinterstøing

SVEL Vinterstøing

Laks som har gytt forrige høst og som er på vei ut i havet igjen. Fiskene er oftest sølvblanke, men svært magre og er ikke god matfisk. Vinterstøingen kan bli fanget tidlig i sesongen, men den er fredet og må gjenutsettes. Svært mange overlever og vil komme tilbake for å gyte på nytt om 1-3 år.

Hannlaks som har stått i elva en stund

SVEL Hannlaks stått en stund illustrasjon

Gytefargene kommer klarere frem, med stor variasjon. Fiskehuden blir tykkere og skjellene sitter godt fast. Kroken på underkjeven blir brukt både i kamper mellom hanner og for å imponere hunnene. Gytelaks er ikke god matfisk, og i mange vassdrag er den fredet.

Hunnlaks som har stått i elva en stund

SVEL Hulaks stått en stund illustrasjon

Hunner er oftest mindre fargede enn hanner som har stått i elva like lenge. Hunnene har ikke like markert krok på underkjeven. Oftest blir de mørkere på hodet og sølvfargen på sidene blir også mindre klar.

Hann - gytelaks

SVEL Hanlaks gyteklar illustrasjon

Det er stor variasjon i hvor fargede hannene blir. Fiskehuden blir tykkere og skjellene sitter godt fast. Underkjeven blir brukt både i kamper mellom hanner og for å imponere hunnene. Etter hvert som gonadene (melken) og fargene på kroppen blir mer utviklet, trekkes stadig mer energi ut av fiskekjøttet.

Hunn - gytelaks

SVEL Hulaks gyteklar illustrasjon

Etter hvert som rogna utvikler seg fram mot gyting blir buken til hunnene bløtere og mer oppsvulmet. Sidene på hunnene blir også mørkere. Mye av energien i fiskekjøttet er nå oppbrukt til produksjon av rogn. Gytelaks er ikke god matfisk, og i mange vassdrag er den fredet.

Sjøørret

SVEL Sjøørret illustrasjon

Ørretene som vandrer ut av elva og til sjøen for å beite, kaller vi sjøørret. En nygått sjøørret kan ligne en nygått villaks, og er av topp matkvalitet. Når det nærmer seg gytetid får sjøørreten mer og mer farge på skinnet, og hannørreter får også en krok som laksen får. Matkvaliteten forringes i takt med at gytetiden nærmer seg.

Oppdrettslaks

SVEL Oppdrettslaks illustrasjon

Villaksen har konkav spord, smal halerot, rette strålebein i finnene, og få prikker under sidelinjen. Oppdrettslaksen har også smal halerot, oftest rett spord og vanligvis mange prikker under sidelinjen. Strålebeina i finnene er ofte sammenvokst og finnene er gjerne rufsete. Sjøørreten har rett spord, bred halerot, mange prikker under sidelinjen. Finnene er rette og hele.

Pukkellaks i gytedrakt

SVEL Pukkelaks illustrasjon

Nygått pukkellaks er lik nygått villaks, bortsett fra at den er svart i munnen og har prikker på halen. Da er det en god matfisk. Når pukkellaksen utvikler gytedrakt får den mørke flekker på buken, og da begynner kjøttet å bli dårlig. Hannlaksen utvikler den karakteristiske pukkelen. Begge får prikker på oversiden og flekker på undersiden. Nå har pukkellaksen startet råtneprosessen og det er ikke en god matfisk.