Videoovervåking Drevja

Beskrivelse

På oppdrag fra Mon KF startet NTNU Vitenskapsmuseet i 2019 opp videoovervåkning av all laksefisk som vandret opp fisketrappa ved Forsmoen nederst i Drevjavassdraget. Hensikten var å få en status på bestandssituasjonen for sjøørret og laks etter rotenonbehandlingen i 2011 som medførte friskmeldingen i 2017 og åpning av fisketrappa i 2018.

Evaluert
Yes