Kartlegging av Forra

Mål
  • Kartlegge oppgangshindre i Forra
  • Få oversikt over hvilke kultiveringstiltak som kan være aktuelle
Beskrivelse

Forra må kartlegges for å avdekke eventuelle oppgangshindre.

Det ble tidligere satt ut settelaks i Forra. Dette hadde en god effekt på laksefiske i elva. Dette er ett mulig tiltak som bør sees nærmere på.

Områdene ovenfor Storfossen har ett stort potensiale.