Audna skjellprøver

Mål

Bestandsovervåkning

 

Skjellprøver
Beskrivelse

Audna Fiskerettseierforening samler inn skjellprøver fra laksefisket gjennom sesongen.  Prøvene sendes Rådgivende Biologer for analyse.  Analysen gir informasjon om elvealder, sjøalder, oppdrettslaks m.v.