Grusutlegging i Aargaardselva

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

Tiltaket gjelder fra viren til under raset i Aagaardselva.

Siden dette er et vernet område, er det begrensinger for motorisert aktivitet. Høsten 2008 ble det på en svært skånsom måte ved hjelp av vannpumpe og rør tilført 32 tonn gytegrus på viren. Planen er at strømmen ved flom vil flytte noe av grusen nedover og legge den fra seg på egnede områder. I 2009 ble et nytt område ca 100 meter lengre opp fra det første tiltaket, etablert en permanent gyteplass med ca 50 tonn egnet grus ved hjelp av vannpumpe og rør, dette blir liggende. i 2013 ble dette området utvidet med nye 120000 tonn grus fløyet ut med hellikopter.  Det må årlig vurderes om gyteområdene må vedlikeholdes med mer tilførsel av grus. Tiltaket har fått støtte fra Fiskefondet og er godkjent av Sarpsborg kommune/ NVE og fiskeforvalter.

Evaluert
Yes