Info. fiskesykdommer og desinfisering

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

Informasjon om faren for spredning av fiskesykdommer er viktig for å unngå at dette skjer. Det er viktig å videreføre dagens informasjonsopplegg. Mattilsynet har utarbeidet en egen brosjyre om fiskesykdommer og gyro. Denne bør leveres ut sammen med fiskekort. I tillegg må fiskekortet inneholde informasjon om rutiner for innlevering av syk fisk. Mattilsynet har også laget egne informasjonsplakater. Disse er hengt opp på aktuelle steder langs vassdraget, både fiskeplasser og ved populære plasser for utsetting av båter og kanoer videre oppover i Glomma. Kostnadene er relatert til ekstra trykkekostnader for framtidig opptrykk av fiskekort og brosjyre. Arbeidet for øvrig regnes gjennomført som dugnad. Dette tiltaket må også gjelde for NGE områder for hvitfiskfiske mellom Vamma og Sarpefossen.