Videreføre dagens oppsynsordning

Beskrivelse

Det er i dag organisert et frivillig oppsyn i forbindelse med laksefiske. Det innebærer at det er 21 personer som står på NGOFAs liste over oppsynsmenn. I tillegg kommer elvelagets oppsynsmenn der det også fiskes hvitfisk. Det arrangeres et oppsynsmøte før hver sesong hvor det gis aktuell informasjon og opplæring. Etter fiskesesongen holdes det igjen et møte hvor hendelser fra årets sesong gjennomgås. På disse møtene er det ofte med folk fra oppsynet i sjøen. Oppsynsordningen fungerer tilfredsstillende.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-02-22
Evaluert resultat

Fungerer tilfredstillende med dagens ordning, men bør vurdere å kjøpe tjenesten fra andre i fremtiden.