Videreføre arbeid med informasjon og kunnskapsopplegg om tuneflua

Beskrivelse

En viktig del av arbeidet med tuneflua er å spre informasjon og kunnskap om livssyklus, levesteder osv. Dette vil være viktig for å skape forståelse for problemet. Samtidig vil det skape et felles kunnskapsgrunnlag for videre diskusjon av tiltak. Det ser altså også ut til at lakseyngel kan være med på redusere antallet. Tiltak som vil øke yngelproduksjonen i vassdraget vil dermed være med på redusere tuneflueplagen.