Søke om skadedyrfelling ved behov

Beskrivelse

Predasjon fra laksand og skarv kan være betydelig (Ugedal et al 2007). Dette gjelder spesialet dersom det predateres på større parr og smolt siden dette trolig ikke vil kompenseres med lavere tetthetsavhengig dødelighet. Det er interessant å få kunnskap om dette. Dette kan gjøres ved å felle noen individer og analysere mageinnholdet. Dersom det viser seg at disse fuglene tar mye laksunger, bør det søkes om tillatelse til skadedyrfelling for et senere bestemt antall individer.