Ta inn informasjon om lokale overnattingsmuligheter i infomateriell/nettsider.

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

I forbindelse med markedsføring av fisket bør det informeres om overnattingsmuligheter i området. NGOFA må samarbeide med NGE, enkeltgrunneiere og andre aktører som selger overnatting. På denne måten presenterer man et mer helhetlig produkt. Dette kan øke fiskekortsalget. 

Evaluert
Yes