Redusere tuneflue

Beskrivelse

Tuneflua er en knottart (Simulium truncatum) som skaper problemer i distriktene rundt nedre Glomma. Den har sin største utbredelse fra ovenfor Aagaardselva og oppover til Vestvannet, Mingevannet og videre oppover mot Askim. Store landområder på begge sider av disse vannveiene er plaget av flua. Tuneflua klekker i rennende vann. Aagaardselva er antagelig det dominerende klekkested, men mindre populasjoner klekker også i andre mindre bekker i distriktet.

Undersøkelser foretatt av NGOFA og fylkesmannen viser at larver av tuneflua var viktigste føde for lakseyngelen. Den 22. mai 2007 ble det samlet inn til sammen 13 laksunger fra Aagaardselva. Laksungene ble samlet inn ved ”Øvre holme” av medlemmer i NGOFA. Laksungene hadde ”strandet” etter for rask nedkjøring av vannstanden i elva.

Fylkesmannen undersøkte laksungene. Undersøkelsen viser at tunefluelarvene er svært viktig næring for laksungene i en kritisk fase av livet, og gir dem således en glimrende start. Det gode næringstilbudet i starten gir laksungene økt overlevelse og er med stor sannsynlighet noe av årsaken til at laksungene i Aagaardselva har bedre vekst enn i mange andre laksevassdrag i Norge.