Vannføringskrav jfr. vannrammedirektivet

Beskrivelse
Økonomi

Finansieres av dugnad. 

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Fikk ikke i gjennom noen av innspilte tiltak som økt vintervannføring, sjekke reguleringens påvirkning fra hovedvasdrag på aagaardselva, Alt dette ble tatt vekk ved andre gangs høring av fylkeskomunen.